İEÜ Malzeme Odası İçmimarisi

Proje Grubu

Prof.Dr.Murat BENGİSU, Yrd.Doç.Dr.Deniz HASIRCI, Ar.Gör.Ayça DURMAZ, Ar.Gör.Selin GÜLDEN