EXPO Shangai 2010 İZSU Standı

EXPO Shangai 2010 İZSU Standı Projesi projelendirme, uygulama ve detay çözümlemelerini içeren 3 aşamadan meydana gelmiştir.

Proje Grubu

Yrd.Doç.Dr.Markus WILSING, Yrd.Doç.Dr.Emre ERGÜL, Sıddık ERDOĞAN, Gürcan SEVİN, Yiğit EMRE