Monthly Archives: September 2013

Migros Hazır Gıda Fotoğraf Çekimi

Migros bünyesinde üretilen ürünlerin fotoğraflanarak pazarlama, paketleme gibi ortamlarda basılacak kalitede üretilmesini mümkün kılan bir iş düzeninin oluşturulmasına yönelik uygulama. Proje Grubu Yrd. Doç. Dr. Can ÖZCAN,  Öğr. Gör. Argun TANRIVERDİ    

Posted in 2013 | Comments Off on Migros Hazır Gıda Fotoğraf Çekimi

Şevket-i Bostan Cafe Design

Proje Grubu Yrd. Doç. Dr. Markus WILSING, Öğr. Gör. Angela BURNS, Halil Doğan, Bedri Meriç Günay, Murat Gündar  

Posted in 2013 | Comments Off on Şevket-i Bostan Cafe Design