İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2005 yılında kurulan Tasarım, Araştırma ve Uygulama merkezinin amacı tasarım bilgisi, kuramı, tarihi, felsefesi, eğitimi ve uygulaması alanlarında araştırmalar yapmak, birikim oluşturmak, bilgi üretmek, yaymak ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.