• Tasarım tarihi, kuramı, eğitimi ve uygulaması alanlarında araştırma yapar, birikim oluşturur, oluşturduğu bilgi birikimi yayar.
  • Belirli sorunların çözümüne yönelik tasarım projeleri oluşturur ve bunların üretilip hayata geçirilmesini sağlar.
  • Değişik sektörlerden, gerçek ve tüzel kişilerden gelecek talepler doğrultusunda, ücret karşılığında tasarım projeleri üretir, uygulanmasını sağlar ve denetler.
  • Kuramı, uygulama ile yaşama geçirirken eğitim ve endüstri arasında bütünleştirici bir rol oynar.
  • Tasarım danışmanlığı üstlenerek sektöre hizmet eder.
  • Türkiye’de tasarımın gelişmesine katkıda bulunur ve bu doğrultuda yapılacak konseyi, tasarım müzesi gibi girişimleri destekler.
  • Tasarım konusunda seminer, kongre, konferans ve bilimsel toplantı düzenler. Radyo ve TV programları hazırlar, yayınlar yapar ve bunlarla ilgili gerekli komiteleri oluşturur.
  • Tasarım alanında çalışacak; alt birimler, çalışma grupları, topluluklar ve benzeri yapılar, platformlar oluşturur.
  • Benzer amaçlı kuruluşların faaliyetlerini destekler.

EKOTAM Yönetmeliği

Yrd. Doç. Dr. Can ÖZCAN

Tel       : 0 (232) 411 7105
E-mail: can.ozcan@ieu.edu.tr