İEÜ Kütüphanesi İç Mimarisi

Proje Grubu:

Yrd.Doç.Dr.Deniz HASIRCI, Yrd.Doç.Dr.Didem Kan KILIÇ, Egemen TOK, Şeyda ÇOBANOĞLU, Hande ÜNAL, Egemen
TAMCI