İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü Restoranı İçmimarisi

Proje Grubu:

Yrd.Doç.Dr.Deniz HASIRCI, M.Etka ÖZÖKSEL, Bilge Merve FİDAN, Selin ERBİLGİÇ, Ümit ÇAĞLAR