İEÜ A Blok Giriş ve Kantin İçmimari Tasarımı Projesi

Proje Grubu:

Doç.Dr.Deniz HASIRCI (proje yürütücüsü), Can CEYLANER, Tayfun ÇELİK, Özhan GÜL